Email       Bản in

Nếu XXX sẽ bị cụt "cái ấy" 01:00 | 02/05/2017

Vua sắp đi viễn chinh, Hoàng hậu thì trẻ đẹp mà tính lại dễ dãi. Vua lo lắng, không ngủ được. Bụt hiện lên hỏi, Vua kể lể sự tình, Bụt nói:

- Con đừng lo nữa, ta cho con một phép màu. Nếu người đàn ông nào mà láng cháng với Hoàng hậu thì sẽ bị cụt cái bộ phận đó.

Vua an tâm lên đường chinh chiến. Năm sau, ngài trở về, gọi tất cả các quan đã ở nhà trông nom Hoàng hậu và bắt phải cởi bỏ xiêm áo. Than ôi, ai cũng bị cụt, trừ mỗi quan Tể tướng. Vua xúc động vì lòng trung thành của cận thần liền nói:
- Duy chỉ có ngươi là tử tế, nay ngươi muốn gì ta cũng thưởng.
Tể tướng lấy giấy bút ra viết:
- Xin bệ hạ nếu có phép màu thì làm cho lưỡi của Thần dài ra như cũ.

(Sưu tầm)

Ý kiến của bạn

Off Telex VNI VIQR

Các tin bài khác

Đường cong rực lửa
Natasha Barnard mặn nồng vẻ đẹp Nam Phi
Victorias Secret chưa bao giờ thôi sexy
Giấc mộng mang tên Khát khao

Bạn thấy giao diện của Cửa Sổ Mới thế nào ?
Đẹp và ấn tượng
Dễ nhìn nhưng còn sơ sài
Cần thay đổi